Vatten till lantstället

Två och en halv miljon personer i Sverige hämtar varje år dricksvatten från så kallade enskilda vattentäkter. Det är alltså fråga om anläggningar som ligger utanför det kommunala vattennätet. Hälften av ovanstående personer är fritidsboende.

Den som äger ett fritidshus eller som har permanent flyttat till ett område utanför den offentliga vattenförsörjningen kanske redan har eller överväger att skaffa sig en egen brunn. I så fall finns det en hel del att tänka på.

För den som har en egen vattenanläggning är det givetvis viktigt att se till att vattnet har en kvalitet man önskar. Ett bra dricksvatten är centralt för hela familjens liv och välbefinnande.

3393704-handpump

Regler och förordningar

Har man en enskild brunn ansvarar man själv för kvaliteten på vattnet. Man är också skyldig att hålla brunnen i ett gott skick.

I normalfallet behöver man inte tänka på de lagar som reglerar dricksvattnets kvalitet. Dessa kommer in först om det är många som ska använda samma vatten. Däremot finns det anledning att då och då se över anläggningen; särskilt om man upplever sig ha problem. Innan man börjar använda brunnsvattnet som dricksvatten bör man analysera det för att vara på det klara med att det är tjänligt. Ytterligare analyser kan vara bra att göra någorlunda regelbundet för att försäkra sig om att brunnsvattnet fortsätter hålla hög kvalitet.

Information

Livsmedelsverket tillhandahåller råd och information om hur man sköter en brunn och också vad man ska tänka på om man köper ett hus med enskild vattentäkt. Tillsamman med SGU (Sveriges geologiska undersökningar) har man också utarbetat en informationsbroschyr om att anlägga egen brunn.

Brunnsborrning

Det är givetvis viktigt att lägga ner en del möda på att finna ut en lämplig plats för brunnen. På vilket djup finns vattnet? Hur är marken beskaffad?

Anläggning av brunn är en betydande investering varför det gäller att ha tålamod och vara noggrann när man söker en borrningsfirma. Hos SGU finns en lista på certifierade brunnsborrare.