Fasaden

Fasadrenovering kan ske i ett flertal former. Men resultatet är alltid en vacker fasad. 

Måla om

Börjar färgen se matt och tråkig ut eller har börjat flagna så är det dags att köpa hem några målarhinkar.

Vill man bara måla på den matta färgen ska man börja med att borsta bort alla lösa färgbitar och träflisor med en stålborste. Ser man inga kan man skippa det steget och gå direkt till att rengöra fasaden med målartvätt. Använd högtrycksspruta för att få bort rengöringsmedlet och all smuts som gömmer sig i träspringorna. Man ska inte måla på vått trä, träet måste få torka ordentligt efter rengöringen innan man sätter igång.

Har färgen börjat flagna så kan det vara dags att skrapa alla brädor. Det tar tid men ger ett vackrare slutresultat. För att skydda träet och för att färgen ska få bättre fäste behöver man grundmåla först. Var inte snål med färgen! När grundfärgen har torkat kan man måla på med fasadfärgen och låta det torka mellan varven.

Byta ut fasaden

Är fasaden angripen av röta eller vill man ta bort de hemska eternitplattorna så krävs det lite större ingrepp. Ska man byta ut hela fasaden ger man sig in i ett jätteprojekt.

För det första kommer det att vara högljutt. Spara dina grannar så mycket oljud du kan. Det finns bullerställningar att hyra som dämpar ljudet. Det kan också komma på tal att införskaffa eller hyra in byggnadsställningar för att komma åt ända upp till nocken.

Se till att läsa på om hur man ska göra. Fråga gärna någon professionell om informationen du har hittat är rätt.

Är det ett väldigt gammalt hus borde man besikta huset. Man vill inte stöta på asbest eller svartmögel när man mitt i byggnationen.