Att välja säkra spotlights

Spotlights har blivit en självklar och viktig del i modern inredning men med det har det också följt en brandfara.

spotlights

Händelser

Räddningsverket varnar nu för att installera halogenspotlights på grund av ett större antal bränder där halogenlamporna varit orsaken. Ulf Erlandsson sade 2008 att de fick in tio rapporter per år på bränder orsakade av just spotlights och att mörkertalet är stort. Värmen runt infällda spotlights kan uppgå till hela 120 grader, detta kan ställas i kontrast med 80 grader som är temperaturen då trä under rätt förutsättningar kan fatta eld.

I Ängelholm skedde en brand där en halogenspotlight visade sig vara orsaken. Ingen var hemma vid tillfället och lampan hade till och med varit stängd i flera timmar då branden hade växt sig tillräckligt stor för att märkas.

Brandrisken ökar dessutom över tiden som lampan varit installerat. Från början kan det vara säkrare då träet runt lampan har en bra fuktighet men allt eftersom att lampan används så torkar träet ut vilket till slut kan orsaka en brand.

Lösningar

Försäkringsbolagen har försökt driva diskussioner gällande detta med el och belysningsbranschen men har inte fått det gensvar de hoppas på. Är installationen riktigt gjord av elektriker så betalar försäkringsbolagen ut pengar för denna typ av bränder.

Sätt att minska risken finns det många, att installera i gipstak istället för trä är till exempel betydligt säkrare, det bästa man kan göra är dock att byta till LED lampor.

LED

Moderna LED spotlights är betydligt mer strömsnåla vilket i sin tur leder till att de är kallare vilket minskar brandrisken. De flesta av dessa bör även de installeras av behörig tekniker, brandfaran är dock minimal i jämförelse med halogenlamporna.

Variationen på designen har nu hunnit bli så stor på LED lampor att det idag inte finns någon bra anledning att välja halogen. LED är lite dyrare i inköp men det återbetalas med en betydligt längre livslängd.

bathroom-interior

IP-klass

När det gäller att placera belysning i ett badrum är IP klassningen viktig för att få en säker installation. För det första är det bra att veta vad klassningen betyder. Den första siffran anger hur tålig lampan är mot smuts, damm och beröring. Som lägst kan den vara 0 och som högst 6, (6=dammtät). Den andra siffran anger tåligheten mot vatten och väta. Här anger 0 att det inte finns något skydd och 8 den högsta, där lampan kan vara nedsänkt en längre tid under vatten.

Badrummet är ett vårutrymme och har zoner där olika IP klasser passar. Zon 0 är i badkaret eller inne i duschen 0-10 cm i höjd från golv. Där måste en armatur med IP67 användas. I zon 1 och 2 måste armaturerna vara fastmonterade. Zon 1 är området 10 cm ovan duschgolv eller ovan badkar och sträcker sig till duschvägg, alternativt 120 cm ut från duschhuvud, IP44 krävs. Zon 2 går 60 cm ut från zon 1 och 225 cm upp, lika högt som zon 1, utanför detta är zonen oklassificerad. Zon 2 kräver IP24 och IP21 för övrigt utrymme i badrummet.